• [2021-07-20]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott extra sammanträde 2021-07-20

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

KSIU extra 2021-07-20 Pdf, 154.2 kB.

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens individutskott extra sammanträde 2021-07-20

Senast publicerad av