• [2020-02-14]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Datum för anslags uppsättande:

2020-02-14

Datum för anslags nedtagande:

2020-03-09

Dokument:

Protokoll § 5-9

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av