• [2020-02-14]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

Datum för anslags uppsättande:

2020-02-13

Datum för anslags nedtagande:

2020-03-08

Dokument:

Protokoll § 12-15

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av