• [2020-02-06]

TillkännagivandeKommunstyrelsens skola och välfärdsutskott

Nämnd:

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott

Sammanträdesdatum:

2020-01-22

Datum för anslags uppsättande:

2020-02-06

Datum för anslags nedtagande:

2020-02-29

Dokument:

Protokoll §1-11

Förvaringsplats:

Kommunhuset Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av