• [2019-05-16]

Tillkännagivande

Nämnd:

Administrativa nämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-10

Datum för tillkännagivande:

2019-05-16

Sista datum för överklagande:

2019-06-10

Dokument:

Administrativa nämnden Protokoll § 11-17PDF

Förvaringsplats:

Lönecentrum Kristinehamns komun

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av