• [2019-05-07]

Tillkännagivande

Nämnd:

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum:

2019-04-17

Datum för tillkännagivande:

2019-05-07

Sista datum för överklagande:

2019-05-29

Dokument:

Protokoll, Direktionen Bergslagens RäddningstjänstPDF

Förvaringsplats:

Brandstationen i Kristinehamn

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av