• [2020-05-19]

Tillkännagivande justerat protokoll

Nämnd:

Kommunstyrelsns individutskott

Sammanträdesdatum:

2020-05-06

Datum för anslags uppsättande:

2020-05-19

Datum för anslags nedtagande:

2020-05-19

Dokument:

Protokoll

Förvaringsplats:

Kommunhuset Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>2020-05-192020-06-10

K

Senast publicerad av