Logotype för Storfors kommun
  • [2023-03-07]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-16

Datum för anslags uppsättande:

2023-03-07

Datum för anslags nedtagande:

2023-03-28

Dokument:

Protokoll KSAU 2023-02-16 Pdf, 30 MB. + Bilagor Pdf, 22.9 MB.

Förvaringsplats:

Komminhuset, Kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens arbesutskott 2023-02-16

Senast publicerad av