Logotype för Storfors kommun
  • [2022-01-10]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för anslags uppsättande:

2022-01-10

Datum för anslags nedtagande:

2022-02-01

Dokument:

KSAU 2021-12-20

Förvaringsplats:

Kommunhuset Kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens arbetsutskott

Senast publicerad av