Logotype för Storfors kommun
  • [2023-10-20]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott 2023-10-11

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

Protokoll kommunstyrelsens individutskott 2023-10-11 Pdf, 22.2 kB.

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli, Djupadalsgatan 20, Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens individutskott 2023-10-11

Senast publicerad av