• [2021-09-10]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen 2021-08-16

Datum för anslags uppsättande:

2021-09-10

Datum för anslags nedtagande:

2021-10-02

Dokument:

KS 2021-08-16 § 123-150 Pdf, 424.7 kB.

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsen 2021-08-16

Senast publicerad av