Logotype för Storfors kommun
  • [2023-05-17]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15

Datum för anslags uppsättande:

2023-05-17

Datum för anslags nedtagande:

2023-06-06

Dokument:

Protokoll KSAU 2023-05-15 Pdf, 8.3 MB. + Bilagor Pdf, 34.5 MB.

Förvaringsplats:

Kommunhuset kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15

Senast publicerad av