• [2021-09-07]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen

Datum för anslags uppsättande:

2021-09-07

Datum för anslags nedtagande:

2021-09-29

Dokument:

KS protokoll 2021-09-06 §153-154 Pdf, 2.7 MB.

Förvaringsplats:

Kommunhuset Kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsen 2021-09-06

Senast publicerad av