Logotype för Storfors kommun
  • [2022-05-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för anslags uppsättande:

2022-05-09

Datum för anslags nedtagande:

2022-05-31

Dokument:

Protokoll KSAU 2022-04-26 Pdf, 28.9 MB. (Pdf, 28.9 MB) + bilagor Pdf, 100.7 MB. (Pdf, 100.7 MB)

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-26

Senast publicerad av