Logotype för Storfors kommun
  • [2023-01-13]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott 2023-01-12

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

Protokoll - Kommunstyrelsens individutskott 2023-01-12 Pdf, 157.2 kB.

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli, Djupadalsgatan 20, Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens individutskott 2023-01-12

Senast publicerad av