• [2021-09-10]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott 2021-09-09

Datum för anslags uppsättande:


Datum för anslags nedtagande:


Dokument:

Protokoll KSIU 2021-09-09 Pdf, 158.6 kB.

Förvaringsplats:

Kommunhuset, Djupadalsgatan 20, Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens individutskott 2021-09-09

Senast publicerad av