• [2021-09-03]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen 2021-09-03

Datum för anslags uppsättande:

2021-09-03

Datum för anslags nedtagande:

2021-09-25

Dokument:

KS 2021-09-03

Förvaringsplats:

Kommunkansliet, Kommunhuset Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsen 2021-09-03

Senast publicerad av