• [2020-03-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2020-02-24

Datum för anslags uppsättande:

2020-03-09

Datum för anslags nedtagande:

2020-03-31

Dokument:

Protokoll 2020-02-24

Förvaringsplats:

Kommunhuset Djupadalsgatan 20 Storfors

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av