• [2020-03-19]

Tillkännagivande

Nämnd:

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-12

Datum för anslags uppsättande:

2020-03-19

Datum för anslags nedtagande:

2020-04-10

Dokument:

Protokoll Myndighetsnämnden 200312PDF

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av