• [2019-05-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-05-08

Datum för tillkännagivande:

2019-05-09

Sista datum för överklagande:

2019-05-30

Dokument:

Protokoll HjälpmedelsnämndenPDF

Förvaringsplats:

Region Värmland, Karlstad

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av