Logotype för Storfors kommun
  • [2023-11-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunfullmäktige 2023-11-02

Datum för anslags uppsättande:

2023-11-09

Datum för anslags nedtagande:

2023-12-01

Dokument:

Protokoll KF 2023-11-02 Pdf, 8.8 MB. + Bilagor Pdf, 33.7 MB.

Förvaringsplats:

Kommunhuset, kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunfullmäktige 2023-11-02

Senast publicerad av