Logotype för Storfors kommun
  • [2023-11-09]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-06

Datum för anslags uppsättande:

2023-11-09

Datum för anslags nedtagande:

2023-12-01

Dokument:

Protokoll KSAU 2023 Pdf, 10 MB. + bilagor Pdf, 12.1 MB.

Förvaringsplats:

Kommunhuset, kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-06

Senast publicerad av