Logotype för Storfors kommun
  • [2024-02-06]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsen 2024-01-22

Datum för anslags uppsättande:

2024-02-06

Datum för anslags nedtagande:

2024-02-28

Dokument:

Protokoll KS 2024-01-22 Pdf, 22.5 MB. + bilagor Pdf, 23.2 MB.

Förvaringsplats:

Kommunhuset kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsen 2024-01-22

Senast publicerad av