• [2019-02-12]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-01-21

Datum för tillkännagivande:

2019-02-11

Sista datum för överklagande:

2019-03-05

Dokument:

Kommunstyrelsens ledningsutskott protokoll

Förvaringsplats:


Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av