• [2019-02-12]

Tillkännagivande

Nämnd:

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum:

2019-01-23

Datum för tillkännagivande:

2019-02-08

Sista datum för överklagande:

2019-03-02

Dokument:

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst ProtokollPDF

Förvaringsplats:


Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av