• [2019-10-10]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-10-03

Datum för anslags uppsättande:

2019-10-09

Datum för anslags nedtagande:

2019-10-31

Dokument:

Protokoll

Förvaringsplats:

Kommunhuset

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av