• [2021-07-08]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14

Datum för anslags uppsättande:

2021-07-08

Datum för anslags nedtagande:

2021-07-30

Dokument:

KSAU 2021-06-14

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-14

Senast publicerad av