• [2020-07-22]

Tillkännagivande justerat protokoll

Nämnd:

Kommunstyrelsens individutskott

Sammanträdesdatum:

2020-07-22

Datum för anslags uppsättande:

2020-07-22

Datum för anslags nedtagande:

2020-07-22

Dokument:

Protokoll KSIU 2020-07-22PDF

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>2020-07-222020-08-14

Senast publicerad av