• [2019-05-15]

Tillkännagivande

Nämnd:

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-05-08

Datum för tillkännagivande:

2019-05-15

Sista datum för överklagande:

2019-06-07

Dokument:

Protokoll MyndighetsnämndenPDF

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>


Senast publicerad av