• [2019-11-18]

Tillkännagivande

Nämnd:

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum:

2019-11-06

Datum för anslags uppsättande:

2019-11-18

Datum för anslags nedtagande:

2019-12-10

Dokument:

KSLU Protokoll 2019-11-06 § 103-114PDF

Förvaringsplats:

Kommunhusets kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av