Logotype för Storfors kommun
  • [2021-11-22]

Tillkännagivande

Nämnd:

Komunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-08

Datum för anslags uppsättande:

2021-11-22

Datum för anslags nedtagande:

2021-12-14

Dokument:

KSAU 2021-11-08

Förvaringsplats:

Kommunhuset kansli

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Kommunstyrelsens arbetsutskott

Senast publicerad av