• [2019-11-14]

Tillkännagivande

Nämnd:

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Datum för anslags uppsättande:

2019-11-14

Datum för anslags nedtagande:

2019-12-09

Dokument:

ProtokollPDF

Förvaringsplats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av