• [2020-03-26]

Tillkännagivande

Nämnd:

Drift- och servicenämnden

Sammanträdesdatum:

2020-02-20

Datum för anslags uppsättande:

2020-03-25

Datum för anslags nedtagande:

2020-04-16

Dokument:

Protokoll Drift- och servicenämndenPDF

Förvaringsplats:

Karlstad kommun

Överklagan:

Under anslagningstiden kan överklagan ske. Läs mer>Senast publicerad av