Europaparlamentsvalet 2019

I år är det val till Europaparlamentet. Den 26 maj är det valdag och du kan förtidsrösta från och med den 8 maj fram till valdagen. Genom att rösta i valet får du möjlighet att påverka vilka partier och politiker som ska styra de kommande fem åren.

Europaparlamentet

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper och inte utifrån vilket land de kommer. Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter. Europaparlamentet har 732 fasta platser och de antal platser som varje medlemsland får beror på hur stor folkmängd landet har. I Europaparlamentet sitter 20 svenska ledamöter.

Läs mer om vad EU gör för dig och hur det påverkar din vardag.länk till annan webbplats

Kommunen är lokal valmyndighet

Valnämnden i kommunen är lokal valmyndighet och ansvarar för hela genomförandet av röstningen inom kommunen. Valnämndens uppgifter är bland annat att utse och utbilda röstmottagare. Nämnden ska även se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt se till att allt material finns på plats då röstningen ska genomföras.

Rösträtt

Det grundläggande kravet för att du ska få rösta i Sverige är att du fyllt 18 år senast på valdagen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • svensk medborgare samt är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer och är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Vill du veta mer om EU?

Förtidsröstning


Förtidsröstning pågår från och med 8 maj till och med 26 maj 2019.

Röstningslokal i Kommunhuset, Djupadalsgatan 20, Storfors

Onsdag 8 maj klockan 15.00–18.00.

Torsdag 9 maj klockan 15.00–18.00.

Fredag 10 maj klockan 15.00–18.00.

Lördag 11 maj klockan 10.00–12.00.

Söndag 12 maj klockan 10.00–12.00.

Måndag 13 maj klockan 09.00–12.00.

Tisdag 14 maj klockan 09.00–12.00.

Onsdag 15 maj klockan 15.00–18.00.

Torsdag 16 maj klockan 15.00–18.00.

Fredag 17 maj klockan 15.00–18.00.

Lördag 18 maj klockan 10.00–12.00.

Söndag 19 maj klockan 10.00–12.00.

Måndag 20 maj klockan 09.00-12.00.

Tisdag 21maj klockan 09.00-12.00.

Onsdag 22 maj klockan 15.00–18.00.

Torsdag 23 maj klockan 15.00–18.00.

Fredag 24 maj klockan 15.00–18.00.

Lördag 25 maj klockan 10.00–12.00.

Söndag 26 maj, valdag klockan 08.00–21.00.

Viktiga datum

1 april: Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet.

26 april: Sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden. Det är också sista dag att begära att bli borttagen från den svenska röstlängden för dem som vill rösta i något annat EU-land.

2 maj: Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Första dag som en budröst får göras i ordning.

8 maj: Förtidsröstningen startar i Sverige.

26 maj: Valdag - Vallokalerna har öppet 08.00-21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning och resultatet visas på val.se.

27 maj: Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna.

29 maj: Valnämnderna påbörjar den preliminära rösträkningen av förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen.

Cirka en vecka efter valdagen: Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare. Valresultatet publiceras på myndighetens anslagstavla och val.se.

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-04-25