Logotype för Storfors kommun

Coacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh?
Då kan du få hjälp via projektet Coacher för energi och klimat.

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som särskilt är riktat till små och medelstora företag för att ge företag goda möjligheter till att minska sin energianvändning och öka lönsamheten och minska klimatpåverkan. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med juni 2020.

Deltagandet är kostnadsfritt. De som väljer att vara med, får en energigenomgång av sina verksamheter, förslag på energibesparingsåtgärder med en fortsatt individuell coachning. Det ges även möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra företag samt att delta på intressanta seminarier inom energiområdet.

Kontakta energi- och klimatrådgivare för mer information.

Senast publicerad av Kristina Elmström