Avfallstaxa

Sophämtning är en taxefinansierad verksamhet, vilket innebär att brukarna betalar en avgift för  tjänsten. Avfallstaxan ska stimulera till långsiktigt hållbara lösningar.

Det är inte tillåtet att ta ut för stora renhållningsavgifter för att finansiera annan kommunal verksamhet. Däremot måste inte varje sopkärl vara självfinansierat utan taxan kan användas för att stimulera ett önskat beteende. Förutom hämtning och behandling ingår delvis verksamheten vid återvinningscentralen i den kostnad som betalas av renhållningsavgiften.  

Eftersom en ny avfallsplan har antagits kommer vi att konstruera en ny avfallstaxa som gynnar långsiktigt hållbara lösningar såsom källsortering av avfallet. Taxan ska även vara flexibel så att du som avfallslämnare kan välja det system som passar dig bäst utifrån vilka mängder och typer av avfall som du har, samt hur mycket eget arbete som du vill lägga ner på hanteringen till exempel genom att ha egen varmkompost.

Ny avfallstaxa 2016-04-21 PDF


 

Kontakt


Karlskoga Energi & Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
0586-750 100

Öppet måndag - torsdag kl 8-16 och fredag kl 08-15

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-04-17