Aktuella störningar

Här kommer vi att lägga upp kända, aktuella störningar. Dessa tas bort när störningen inte längre är aktuell.

Har du upptäckt en störning i vattenförsörjningen som vi inte känner till?
Då ringer du VA-jouren tel 070-491 42 98.

Har du upptäckt någon störning som gäller vägar, gator, parker? Då kan du kontakta tf driftchef på tel 0550-651 63 på vardagar under dagtid. Under kvällar och helger nås jouren på tel 070-563 13 08.

UPPDATERAD 2020-08-15 kl 12.00

Normala järnvärden i hela Storfors kommun

Nya prover togs under lördagen i Lungsund och Lundsberg och provsvaren visar att dricksvattnet nu nått normala järnväden även där. Därmed är dricksvattnet i hela Storfors nu åter tillbaka på normala järnvärden.

2020-08-14 kl 14.00

Normala järnvärden i Storfors, förhöjda värden
i Lungsund och Lundsberg

Prover är nu tagna i hela ledningssystemet och i de centrala delarna av Storfors har vattnet nu järnhalter under gränsvärdet. Rekommendationen att inte använda vattnet till spädbarn i dessa delar upphör därmed.

I Lungsund ligger järnhalterna strax över gränsvärdet och i Lundsberg är värdet något högre. Vattentankar ställs under eftermiddagen ut vid campingen i Lungsund och vid busshållplatsen i Furuvik (Lundsberg). Under lördagen tas nya prover i Lungsund respektive Lundsberg.

2020-08-14 kl 09.15

Åter normala värden på utgående vatten

Under morgonen har ett antal vattenprover tagits i Storfors kommun och man konstaterar att det vatten som nu går ut från vattenverket ligger långt under gränsvärdet för järn. Ytterligare ett par prover har tagits i ledningsnätet och dessa visar att vattnet är tjänligt. Ytterligare prover kommer att tas under dagen i hela ledningssystemet.

För att snabba på processen med att byta ut vattnet släpps också vatten ut via olika brandposter.

2020-08-13

Vattentankar är utställda

Under gårdagen rengjordes alla järnfilter i Storfors vattenverk på grund av höga järnhalter.

Det visar sig nu att järnhalten i dricksvattnet varierar på olika ställen i ledningsnätet och att det tar längre tid än man trott att få nytt rent vatten i hela nätet.

Vattentankar kommer därför att ställas ut vid kommunhuset på Djupadalsgatan och vid Sjögläntans särskilda boende på Kroppavägen.

Vattentankarna beräknas finns på plats tidigast från klockan 16.00 och kommunen avråder (som en extra säkerhetsåtgärd) för tillfället från att använda dricksvattnet till små barn. Under morgondagen kommer nya prover att tas och rapporteras här.

Storfors kommun har kontaktat VAKA (en nationell vattenkatastrofgrupp) för att få råd och stöd. Enligt VAKA medför höga järnhalter normalt sett inga hälsorisker utan är mer ett tekniskt problem för ledningssystem och för missfärgning av tvätt, sanitetsporslin etc. Det finns inget gränsvärde när vattnet blir otjänligt på grund av hög järnhalt, men det kan ju vara klokt att undvika att använda kraftigt brunfärgat vatten som dricksvatten.

Brunfärgat dricksvatten åtgärdas

2020-08-12

Just nu är dricksvattnet i hela Storfors tätort påverkat av höga järnhalter.

Problemet har nu åtgärdats, men det kommer att dröja några dagar innan vattnet är helt återställt.

I normala fall brukar järnhalten i Storfors dricksvatten ligga långt under gränsvärdet på 0,1 mg/liter vatten, men just nu ligger det strax över gränsvärdet (dagens värde är 0,122 mg/liter). Därför är vattnet också svagt brunfärgat i vissa områden.

Även om järnfiltren i vattenverket nu är rengjorda och genomspolade så finns det runt 3000 kubikmeter vatten i reservoarer och i det sex mil långa ledningsnätet, varför det tar tid innan allt vatten är utbytt.

Varför järnhalterna just nu blivit så höga finns det i dagsläget inget svar på, men detta undersöks. Nya prover kommer att tas på torsdag morgon för att se så att järnhalten normaliserats.

Enligt Livsmedelsverket är gränsvärdet för utgående dricksvatten (det vatten som går ut från vattenverket) 0,1 mg/liter vatten medan gränsvärdet för det vatten som når hushållen är 0,2 mg/liter vatten.


Kontakt

Kommunjouren kväll/helg
070-563 13 08

Va-jouren
070-491 42 98


Länkar


Senast publicerad av Eva Wiklund 2020-08-15