Gymnasium

Välkommen till gymnasieutbildningen i Storfors

Hos oss hittar du de indtroduktionsprogrammen. Språkintroduktion och individuellt allternativ.

Språkintroduktion

Utbildningen syftar till att ge nyanlända ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Utbildningen ska förbereda för elever att gå vidare inom gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Individuellt alternativ

Syftar till att förbereda elever för yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Praktik kan vara ett inslag i utbildningen.

 

Projektet Värmlands Nya

Värmlands Nya är ett ESF-projekt som riktar sig till nyanlända mellan 15-24 år som är inskrivna i grund- eller gymnasieskola. Målet med projektet är att fler nyanlända ungdommar ska klara måluppfyllelsen i skolan.

 

Du hittar oss på Forsbroskolan i Kulturhuset/Folkets Hus på andra våningen mitt emot biblioteket.

Kontaktuppgifter Forsbroskolan

Introduktionsprogrammen (IM) 0550-652 72, 072-141 31 84


Rektor

Anders Johannesson 0550-652 09 070-386 66 05 anders.johannesson@storfors.se 

 

Skolassistent

Ann-Christine von Schedvin 0550-652 06
ann-christine.vonschedvin@storfors.se

 

Lärare

Fredrik Jacobsen (engelska) fredrik.jacobsen@storfors.se

Caroline Östin (svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap) caroline.ostin@storfors.se

Charlott Nilsson (svenska,svenska som andraspråk och historia) charlott.nilsson@storfors.se

Elin Paakkonen (matematik, biologi, kemi och fysik)
elin.paakkonen@storfors.se

Emelie Karttunen (elevassistent)
emelie.karttunen@storfors.se

Berit Rohdén (Bild)
berit.rohden@storfors.se

Amani Dasouqi (språkstöd på SFI)

 

 Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Anders Johannesson 0550-652 09, 070-386 66 05 anders.johannesson@storfors.se

 

Skolsköterska

Pernilla Günther 0550-652 20 pernilla.gunther@storfors.se

 

Skolkurator

Malena Andersson 0550-652 04 malena.andersson@storfors.se

 

Projektledare Värmlands Nya

Joha Raskinen 0550-652 27 joha.raskinen@storfors.se

Värmlands Nya
ESF

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-10-11