Logotype för Storfors kommun

Gymnasial samverkan och IKE

Rapportering om gymnasiestudier för Storfors kommuns elever

Storfors har ingen gymnasieskola så våra elever går gymnasiet på skolor i angränsande kommuner eller i övriga landet. För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går gällande nedanstående punkter.

  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information om elever inför skolstart
  • Interkommunal ersättning, IKE

För att underlätta samarbetet mellan skolhuvudmän och Storfors kommun samt för att säkerställa att lagkravet kring informationsplikt mellan skolhuvudmän och hemkommun kan uppfyllas finns Storfors kommuns kontaktuppgifter nedan.

Skollagen kap 15
Information till hemkommunen

15 § När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvud­mannen snarast meddela detta till hemkommunen.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.
Lag (2014:1002)


Kontaktperson

Anne-Charlotte Buhre
Administratör
0550-65113
anne-charlotte.buhre@storfors.se


Faktureringsadress

Storfors kommun
Box 1001
691 29 Storfors

ref: zzsk364

Elektronisk faktura

Kontakt

Anne-Charlotte Buhre
Administratör
0550-65113
anne-charlotte.buhre@storfors.se

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre