Undersökningar om skolan

Här samlar vi länkar till olika undersökningar om grundskolan.

Ung i Värmland har undersökt vad niondeklassare i Värmland tycker om en rad olika faktorer i sin skolmiljö. Undersökningarna har skett var tredje år fram till 2011. Här finns svar från alla år samlade.

Ung i Värmland - skolmiljö, mobbing och hälsa 1998-2011PDF

Skolinspektionen låter både elever, lärare och vårdnadshavare svara på frågor om en rad olika faktorer i skolan. Undersökningen görs varje termin i olika regioner (de skolor som skolinspektionen ska granska den kommande persioden). Storfors tillhör området Västsverige,
Senaste enkäten gjordes vid Vargbroskolan HT 2014 med svar från:

Elever i åk 9PDF

Elever i åk 5PDF

LärarePDF

FöräldrarPDF

Kontakt

Rektor Annelie Izindre 
tel 0550-652 03

Senast publicerad av Jessica Strömberg