Logotype för Storfors kommun

Undersökningar om skolan

Här samlar vi länkar till olika undersökningar om grundskolan.

Ung i Värmland har undersökt vad niondeklassare i Värmland tycker om en rad olika faktorer i sin skolmiljö. Undersökningarna har skett var tredje år fram till 2011. Här finns svar från alla år samlade.

Ung i Värmland - skolmiljö, mobbing och hälsa 1998-2011 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

Skolinspektionen låter både elever, lärare och vårdnadshavare svara på frågor om en rad olika faktorer i skolan. Undersökningen görs varje termin i olika regioner (de skolor som skolinspektionen ska granska den kommande persioden). Storfors tillhör området Västsverige,
Senaste enkäten gjordes vid Vargbroskolan HT 2014 med svar från:

Elever i åk 9 Pdf, 468.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 468.5 kB)

Elever i åk 5 Pdf, 451.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 451.8 kB)

Lärare Pdf, 468.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 468.4 kB)

Föräldrar Pdf, 464.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 464.7 kB)

Kontakt

Rektor Annelie Izindre 
tel 0550-652 03

Senast publicerad av Jessica Strömberg