Logotype för Storfors kommun

Föräldrasamverkan

VAD ÄR VIKTIGT FÖR OSS PÅ ÄNGSLYCKAN?

Vi arbetar för att alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sitt/sina barn på förskolan. De ska känna sig viktiga, få en inblick i vår vardag och möjligheten att vara delaktiga i verksamheten. Detta skapar möjligheter för föräldrarna att påverka, ifrågasätta och utveckla vår förskola.

HUR ARBETAR VI FÖR ATT NÅ DIT?

Alla familjer/föräldrar erbjuds att ta del av följande:

  • Inskolning
  • Daglig kontakt
  • Föräldra/utvecklingssamtal
  • Föräldrmöte/fester
  • Informationsblad
  • Dokumentation via Unikum
    Hemsida

Alla föräldrar har olika behov av samverkan och vi försöker även att skapa individuella lösningar vid behov.

VAD SÄGER LÄROPLANEN?

Arbetslaget ska:visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Kontakt

Förskolan Ängslyckan
Brunnstorpsvägen 2
688 92 STORFORS
0550 - 323 61


Länkar

Senast publicerad av Erik Rådberg