Logotype för Storfors kommun

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkansplan

VAD ÄR VIKTIGT FÖR OSS PÅ ÄNGLAGÅRD

Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga när de kommer till vår förskola.

Vi strävar efter att ge föräldrarna en inblick i vår vardag på förskolan, chans att sätta sig in i och vara delaktiga i vår verksamhet. Detta skapar möjligheter för föräldrarna att påverka, ifrågasätta och hjälpa oss att utveckla vår förskola.

HUR ARBETAR VI FÖR ATT NÅ DIT

Alla föräldrar/vårdnadshavare erbjuds att ta del av följande:

  • Välkomstkort
  • Inskolning och inskolningssamtal, uppföljningssamtal
  • Daglig kontakt
  • Utvecklingssamtal 1g/år
  • Föräldramöte
  • Informationsbrev
  • Info på whiteboardtavla
  • Dokumentation via Unikum
  • Hemsida

Föräldrar har ofta olika behov av samverkan och vi skapar individuella lösningar vid behov.

VAD SÄGER LÄROPLANEN

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Kontakt

Förskolan Änglagård
Kyrkstensvägen 1B
0586-652 39, 070-191 99 66

 

Senast publicerad av Erik Rådberg