Logotype för Storfors kommun

BUS - aktiviteter för unga

BUS var från början ett 5-årigt projekt som visade sig bli så lyckat att verksamheten från och med 1 januari 2008 blev permanent.
 
BUS bidrar till det alkohol- och drogförebyggande arbetet genom att ge barn och unga möjligheten att påverka samtidigt som det ger en meningsfull fritid.  BUS ska också främja familjebanden.
 
200 000kr avsätts årligen till BUS. I de olika Busråden får barnen i demokratisk anda rösta fram de aktiviteter som de önskar göra för pengarna. Varje Busråd har en Buscoach.

BUS ansvarar också för program till de olika skolloven tillsammans med föreningar, Storfors församling och IOGT/NTO.

BUS-råd 1
Busråd 1 är för barn i förskoleklass och på lågstadiet. Nu har barnen blivit så stora att de själva kan komma med idéer och förslag till aktiviteter. De får lära känna den demokratiska processen även om det är buscoachen som skriver protokollet.

BUS-råd2
"Tvåan" är för dig som går på mellanstadiet. Genom busrådet kan du vara med och bestämma om vad busrådets pengar ska gå till: Kanske en filmfestival eller ett stort LAN?
Vad vill du göra för pengarna?

BUS-råd 3
"Trean" är för dig som går på högstadiet. Genom busrådet kan du vara med och bestämma om vad busrådets pengar ska gå till: kanske en badresa, en filmfestival eller ett stort LAN?
Vad vill du göra för pengarna?

BUS-råd 4
Det här rådet är för dig som går på gymnasiet. Genom BUS finns pengar avsatta för de aktiviteter som du vill genomföra, missa inte chansen att vara med och påverka.
Vad vill du göra för pengarna?

BUS-råd minibus
Har du barn i åldern 0 till 5år? I Mini Busrådet kan du som förälder påverka vilka aktiviteter de små barnen ska få göra för sina Buspengar — kom gärna med dina idéer. Träffarna hålls på familjecentralen, kommande träffar kommer att annonseras ut på förskolornas anslagstavlor.
Tycker du att barnen är viktiga och vill att det ska finnas bra och meningsfulla aktiviteter för dem? Du kanske har bra idéer eller vill engagera dig på annat sätt. Kontakta oss gäna.

Kontakt

Folkhälsosamordnare
Kicki Karlsson
070-1919769

Kontaktpersoner för busråden

Kontaktperson för Minibus
Kicki Karlsson 
070-1919769

Senast publicerad av Kristina Elmström