Provtagning badvatten

Varje år genomförs analyser av badvattnets kvalitet vid kommunens badplatser. Bedömningen har skett enligt Havs och Vattenmyndighetens "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG"

Analysen utförs av ett ackrediterat laboratorium.

2016

Badplats

Datum

Temp

Kvalitet

Övrigt

Badsta

2016-07-06

18,1ºC

Tjänligt

 
Lungsund2016-07-0618,3ºC

Tjänligt

 
Kyrksten, Alkvettern2016-07-0619,1ºC

Tjänligt

 

Jordkullen

2016-07-06

19,3ºC

Tjänligt


Hytte

2016-07-06

18,3ºC

Tjänligt


 

Vad betyder det att ett vattenprov är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av System 2016-07-13