Att söka föreningsbidrag

Nu kan föreningar i Storfors kommun söka föreningscheckar på 6000 kr.

Föreningscheckarna kan sökas av föreningar som är godkända av Storfors kommun och har sin verksamhet i Storfors kommun.

Pengarna kan sökas av föreningar som är öppna för alla enligt Storfors Kommuns föreningsreglemente 2016-2020.

Pengarna skall stimulera integration och utveckling.

Bidraget kan sökas tom 19 november.

Ansökan om föreningschekarPDF (Blankett)


Förenings- och verksamhetsbidrag inför nästkommande verksamhetsår

Ansökningarna skall vara kommunen tillhanda senast 30 april året innan bidragsåret och på kommunens egen blankett. Observera sista ansökningsdag! För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

Blanketten ska skickas till: Storfors kommun, Kultur och fritid, Box 1001, 688 29 Storfors.
 
Det finns flera olika typer av bidrag som kan sökas. På blanketterna nedan finns information om bidraget och uppgifter om vilka handlingar som skall följa ansökningen.

VerksamhetsbidragPDF

LönebidragPDF

AktivitetsbidragPDF

 

REKVISITIONER
För lönebidrag, aktivitetsbidrag samt lokalbidrag utbetalas bidraget efter inkommen redovisning på nedanstående rekvisitioner.

Rekvisition för:

AktivitetsbidragPDF

NärvarokortPDF

LönebidragPDF

Det finns en rad regler och riktlinjer för den förening som vill söka stöd, beslutade av kommunstyrelsen. Du hittar reglerna här i högerspalten.Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-10-19