Fiberföreningar och lokala projektgrupper

Här finns information om de fiberföreningar som finns i kommunen. I figuren ser du hur långt man kommit med arbetet, samt kontaktinformation till de olika fiberföreningarna.

Informera – diskussioner har startat och man informerar hushållen om de möjligheter som finns för att få fiber, informationsträffar, förstudie osv
Planera – förening bildas, kalkyler, offerter, tillstånd, information till hushållen, avtal med hushållen och markägare
Genomföra – nu utförs grävningsarbetet och fibernätet byggs
Driva – fibernätet är klart och hushållen har nu tillgång till snabbt bredband

___________________________________________________________


Bjurtjärns fiber

Bjurtjärns fiber har kommit igång med byggnation av nätet, över 700 anslutningar, Se föreningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lungsunds fiber

Fiberförening har bildats för området Lungsund - Lundsberg med omnejd. Föreningen kommer att samverka med byNet/IP-Only. För mer information, se Lungsunds fiber.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lokala projektgrupper

Stockviken

En arbetsgrupp för fiber har bildats för området Bergsjö, Nässundet, Stockviken.

Storfors Sydost

En lokal projektgrupp som täcker östra och sydöstra delarna utanför Storfors tätort har bildats. Försäljning till hushållen pågår t.o.m. 2017-01-31. byNet/IP-Only har tagit beslut om projektstart.

Kungsskogen/Bjurbäcken

En projektgrupp är under uppstart för ett stort område väster och nordväst om Storfors tätort.

Kontakt

Bredbandsamordnare för Storfors, Filipstad och Kristinehamn
Björn Kjerrulf
Tel: 0550 - 880 36

Senast publicerad av Björn Kjerrulf 2017-01-04