Stöd till anhöriga

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som vårdar/stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Det kan vara någon inom familjen, släkten eller vänkretsen.

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av  närstående.  Att vårda en närstående kan ge mycket glädje, men ibland kan man som anhörig behöva stöd. Då kan stöd och hjälp från samhället underlätta.

Kostnadsfritt stöd i Storfors Kommun

Stödsamtal i form av hembesök, telefonkontakt och vägledning. Kontakt direkt till anhörigkonsulent.

Träffpunkt för för dej som nyligen fått en demensdiagnos eller om du har haft sjukdomen en längre tid är välkommen. Verksamheten präglas av en lugn atmosfär med fysiska och sociala aktiviteter. Att ha något meningsfullt att göra, vara tillsammans och umgås med andra i en trivsam miljö kan vara ett bra stöd i  vardagen.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vilka alternativ som finns.

Kontaktuppgifter finns i högerspalten.


Kontakt

Vik Anhörigkonsulent
Ann Westerlund
0550-652 54


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-03-17