Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Insatsen ger den funktionsnedsatta möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga ges möjlighet till avlastning.  

Korttidsvistelsen ska främja den personliga utvecklingen, stärka självständigheten och ge möjlighet att knyta nya sociala kontakter.

Korttidsvistelsen kan vara i ett korttidsboende eller hos en korttidsfamilj.

Förutom meningsfull fritidssysselsättning kan det vara en förberedelse inför en framtida flytt till ett eget boende.

Kontakt

Ansökan behandlas av vår LSS-handläggare som utreder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kontakta vår LSS-handläggare för mer information eller ansökan. Läs mer här>

Kontakt

Enhetschef
Margareta Albért
Tel. 0550-652 55

LSS handläggare
Anne Wikborg
Tel. 0550-651 11

Länkar


Senast publicerad av Margareta Albért 2017-02-22