God man, förvaltare

En god man kan en person få som inte kan bevaka sin rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom. Godmanskap kräver huvudmannens samtycke, medan förvaltarskap kräver ett läkarintyg.

Personer som inte längre kan hantera sin ekonomi av olika anledningar som exempel sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan få hjälp av en så kallad god man eller av en förvaltare. Överförmyndarnämnden ger stöd till personer har behov av detta.

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja utan är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Detta innebär att en förvaltare kan förordnas utan huvudmannens samtycke. En förvaltare utser man åt en person som är oförmögen att vårda sig själv och/eller sin egendom.

Vem kan ansöka?

  • Huvudmannen själv
  • Hans eller hennes make/maka eller sambo
  • Närmaste släktingar
  • Överförmyndarnämnden

Arvode

Gode män och förvaltare har enligt lag rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för utgifter med anledning av uppdraget. Beslut om arvode fattas av överförmyndarhandläggaren.

Gemensam nämnd

Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Filipstad och Storfors kommuner har sedan 2011 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Kontakt

Besöksadress
Kommunkontoret Uroxen
Kungsgatan 30, Kristinehamn

Postadress
Kristinehamns kommun
90. Östra Värmlands överförmyndarnämnd
681 84 Kristinehamn

Överförmyndar- handläggare

Tfn-tid mån-tors kl 10-12

0550-869 90


Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-02-22