Hemtjänst

hemtjänst

För att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns möjlighet att ansöka om hemvård bestående av olika former av stöd och service. Hemvård kan bestå av hemtjänst, hälso- och sjukvård och rehabilitering, var för sig eller tillsammans.

Service

I begreppet service ingår hjälp med att underlätta vardagens bestyr som till exempel tvätt/klädvård, städning, inköp, matdistribution med mera.

Inköp och tvätt sköts via Samhall.

Även trygghetslarm är en serviceinsats. Läs mer>
Larm från trygghetslarm tas emot av Bergslagens Räddningstjänst som i sin tur kontaktar hemtjänsten.


Omsorg

I begreppet omsorg ingår hjälp kring den egna personen som till exempel dusch, personlig hygien och munhygien, toalettbesök med mera.

Alla hemtjänstinsatser är biståndsbedömda och ansökan görs hos biståndshandläggare. Läs mer>

Den som får hemtjänst har inte per automatik hemsjukvård. Mer information om hemsjukvården finns här>

Kontakt

Enhetschef
Eva Turunen
0550-652 87

Hemtjänsten
0550-652 71  kl 07:00-18:00

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-02-28